Om projektet

Idemo är ett projekt knutet till Undervisnings- och kulturministeriet. I projektet vill vi utveckla en ämnesövergripande pedagogik som baserar sig på samverkan och demokratifostran. Genom insatser i lärarutbildningen vill vi främja ämneslärarstuderandes kompetens att kombinera värdegrund, ämnesundervisning och ämnesövergripande pedagogik i sin framtida undervisning. Vi bedriver också ämnesövergripande utvecklingsarbete i samarbete med projektgymnasier runtom i landet.

Denna blogg drivs av Idemo. Här publiceras studerandetexter som produceras under en kurs i Ämnesövergripande pedagogik på Åbo Akademi.

Besök projektets hemsida på https://idemoproject.com